Her marsjerer de for gangvei for ti år siden. De må trolig vente i ti år til

foto
Over 120 møtte opp i Brudalen i mai 2012 for å støtte opp om ny gang- og sykkelvei. Det har gått ti år siden den gangen , og trolig vil det gå minst ti nye år før