Fall i hyttesalget, men prisene steg kraftig første halvår

foto