Trosser trenden og satser 10 mill. på nytt fjøs: - Vi må ha tro på at dette går