Oppdaget lakseparasitt på oversiden av fiskesperra. Tvinger fram ekstraordinære tiltak

foto