OPPDAL: Mandag hadde Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet et felles gruppemøte for å prøve å finne en løsning på skoledebatten. Etter to og en halv time sto de fortsatt like langt fra hverandre.

Tidlig i møtet luftet Odd Gorseth muligheten for å utsette skolebruksplanen.

– Det kan bli sett på som beslutningsvegring, men det er kanskje den beste løsninga nå, sa Gorseth.

Han fikk støtte av Olav Bjørndal, som var skuffa over at Krf freda alle skoler.

– Kanskje vi burde utsette dette. Nå kommer vi ut i et skikkelig økonomisk uføre. Kommunestyret må ta de økonomiske realitetene over seg.

Gorseth og Bjørndal ville utsette planen et år. Da fikk man også bedre oversikt over de kommunens kommende inntekter, i forhold til de besparelsene som må gjøres.

En som ikke var imponert over utsettelsesforslaget var ordfører Ola Røtvei.

– Hvis det blir en utsettelse nå må noen andre sitte på det ordførerkontoret. Nå er begeret fullt, slo han fast. Også partileder Petter Bye anbefaler at saken behandles på onsdag.

Gorseth tror at når Krf innser at de må utsette eldreomsorgen, vil de bli med å legge ned Drivdalen. Både han og Bjørndal ville derfor utsette skolebruksplanen til neste kommunestyremøte i juni, for å gå gjennom tallene.

– Vi må se på handlingsprogrammet og se hva vi kan få til med eldreomsorgen, sa Gorseth.

Morten Olsen (Krf) åpnet for å gå i en dialog med Ap, men var samtidig klar på at det er uaktuelt for Krf å legge ned en skole.

– Da må vi se på andre muligheter enn å se på skole kontra eldreomsorg, mente Olsen. Det var greit for Gorseth, men når Krf var uvillig til å se på skolestrukturen ble noe av poenget borte.

En annen vanskelighet med å utsette skolebruksplanen er at handlingsplanen skal opp i formannskapet i mellomtiden. Det blir vanskelig å legge fram forslag, når man ikke veit hva som skjer med skolen.

Utsettelsesforslaget ble så godt som lagt på is, men Ola Røtvei ville bruke en dag til å tenke på det.