OPPDAL: Henvendelsene til politikerne fra innbyggerne har vært mange i skoledebatten. En av de mest ivrige har vært Aud Marie Bøe Holand fra Lønset. Nå har ordfører Ola Røtvei (Ap) journalført en epostutveksling mellom henne og Sps gruppeleder Bjørg Marit Sæteren.

3. mai sendte Holand epost til blant annet hele kommunestyret og henviste til en artikkel hos Oppland Arbeiderblad

– Tenk at det kan være så stor forskjell på et politisk parti fra en kommune til en annen, skriver hun.

Artikkelen omhandler et forlik mellom Ap og Sp Vestre Toten for å bevare en kretsskole.

– Ser bare sentrum

Med svar til de samme mottakerne, svarer Sæteren at posisjonen i Oppdal dessverre bare ser sentrum.

– De ser dessverre ikke at verdiskaping utenom sentrum er positivt for kommunen. Det er de som sitter med makta, godt å sitte i sin lune gode «hule» i sentrum, hvorfor tenke på de andre i kommunen? Så lenge vi har det bra så?

Videre viser hun til kommuneplanen og sender også et spark til Krf, som på dette tidspunktet ikke hadde tatt noen endelig skolebeslutning, og at de gikk på en uforandret skolestruktur i denne perioden.

Sparker mot Ap

På morgenen 4. mai svarer Holand med nok en epost, et svar til Sæteren men sendt til samtlige på listen.

– Og hadde de enda gått til valg med at de skal legge ned en skole, men ordet skolestruktur er ikke nevnt i programmet, skriver Holand.

Dette må antas å være rettet mot Ap, som i sin valgavis blant annet skrev at de «vil ha en gjennomgang av strukturen i grunnskolen i Oppdal, slik at investeringer og skolebygg og drift av skoler ikke går på bekostning av elevenes læring». I sitt mer omfattende program la Ap dessuten til: «Dette behovet må være overordnet lokalsamfunnenes ønsker».

– En hån mot demokratiet

Holand skriver videre:

– Vi må aldri komme i en slik situasjon flere ganger, hvor det partiet som låser representantene sine i kommunestyret får så stor plass. Det er et skikkelig hån mot demokratiet.

Hun kommer også med rykter om at enkelte representanter i kommunestyret får beskjed om å holde seg hjemme når viktige saker skal vedtas.

– Er det slik, er det jo rett og slett sjokkerende.

Sparker mot rådmannen

I denne eposten kommer Holand også med en link til Laagendalsposten

– Hørte at rådmannen i Oppdal går for skolenedleggelse, uten å ha lest høringsuttalelsene som er kommet inn. Leste jeg ordet kameraderi et sted mon tro?

I saksframlegget om skolebruksplanen til morgendagens kommunestyremøte er samtlige høringsuttalelser vedlagt, og de er kommentert av saksbehandler Ingrid Lien i saksvurderingen.

– Ingen kommentar

Ordfører Røtvei satt i går opptatt i styremøte i Snøhetta utvikling. Ap-leder Petter Bye er også kjent med epostene, men ønsker ikke å kommentere dem.