Selv om det er midt i vinterferien, ønsker den lokale prosjektgruppa for OL at så mange barn som mulig stiller opp og utviser engasjement når Odd Martinsen kommer i spissen for følget fra Norges idrettsforbund. RANDI GRETE KALSETH

VOLLAN: Martinsen-gruppen, utsendinger fra Norges idrettsforbund, kommer til Oppdal 28.februar for å inspisere potensielle OL-anlegg.

Vollan skole tar utfordringen på sparket når Opdalingen ringer og spør om de kan vise OL- engasjement. Alle stiller med flagg og jubel i tjue vinterkalde grader, og det er ingenting å si på iveren.

– OL i Oppdal, hyles det så frostrøyken står.

Det er akkurat den type engasjement ordføreren og prosjektgruppa ønsker seg når Odd Martinsen og gjengen kommer for å kvalitetssikre søknadene til de forskjellige søkerbyene.

Det skal benyttes helikopter igjen, for å inspisere alle anleggene, og Erik Håker er nok en gang invitert til å delta.

Det som er viktig er arealdisponering, i forhold til bruk av godkjente areal, det er status for aktuelle reguleringsplaner, det er miljøspørsmål og graden av tilrettelegging for funksjonshemmede.

Klimaspørsmålet er også en sak.

– Vi må i grunnen basere klima på de fakta vi sitter med, sier ordføreren, og sier at man bruker målinger gjort de siste femten årene som grunnlag for søknaden.

Prosjektgruppa ønsker synlig engasjement.

– Vi må prøve å mobilisere barn og unge og får til et synlig engasjement.

Budsjettet

– Budsjettet ser bra ut, forteller ordføreren, uten at han kan røpe noe mer. Det han vil si er at summen som svirrer, det vil si femten milliarder, er i høyeste laget på utgiftssiden.

– Det reelle ligger langt, langt under den summen, sier han.

–Vi må huske på at det er en utgiftsside, men det er også en inntektsside.

Han minner om at det er beløpet som ligger under streken som er interessant.

Ordføreren er stø på at Trondheim har den beste søknaden. Nå er det om å gjort å få med folket.

– Oslo har fordel av at beliggenheten er nær de nasjonale mediene, Tromsø har vært med lengst, men Trondheim har fordelen i teknologidelen, sier han, og fremhever Trondheims styrke ved å ha foregangsinstansen SINTEF med på laget.