OPPDAL: Hvert år er det brann i to til tre hytter i Oppdal. Til sammenligning brenner det i snitt i en bolig i året i bygda. Nye hytteområder er uoversiktlig og mangler gatenavn og adresser. Det kan være vanskelig for brannvesen, politi og ambulanse å finne fram.

Registre

– Vi var i startgropa til å sette i gang tiltak med adressering av alle hytter. Det er et stort ressurskrevende arbeid som vi nå slipper, sier brannsjef Lars Hage.

Stein Bjørgen har jobbet mye med registrering i Oppdal kommune. Han vet at det finnes mange forskjellige registre, men de blir for lite utnyttet og koordinert. Det var slik at han fikk ideen.

– Alle hytter og boliger har et unikt gårds- og bruksnummer. Jeg sjekket med 110- sentralen og de bekreftet at de med enkle grep kan få opp hytta eller boligen på kart hvis de får oppgitt bruks- og gårdsnummer, sier Bjørgen.

Klart til bruk

Med dette systemet, som allerede ligger klart, slipper brannvesen, politi og ambulanse å begynne det nitidige arbeidet med å registrere alle hytter.

– Systemet kan taes i bruk i dag. Det som blir utfordringen er å lære opp folk til å oppgi gårds- og bruksnummer når de ringer 110, sier Hage.

Hvis man sjekker fakturaen for kommunale avgifter kan man enkelt finne gårds- og bruksnummer for sin bolig eller hytte. Det er også mulig å finne numrene i Statens kartverk.

Nødnummer

– Mange har allerede klisterlapp med nødnummer lett synlig ved telefonen. Man kan skrive opp gårds- og bruksnummer på samme sted. Det gir en ekstra trygghet i forhold til at vi da vet at vi kan finne raskt fram, sier Bjørgen.

Brannsjefen tror at systemet kan bli brukt i andre kommuner.

– Men vi har ikke fått noen informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om at dette er en mulighet, sier Hage.

Han mener at dette er informasjon kommunen burde ha fått. Nå har altså Oppdal måttet finne opp kruttet på nytt.

Hage er veldig godt fornøyd med ideen fra Bjørgen.

Sikkerhet

– Klarer vi å få folk til å bruke denne metoden vil det spare oss for mye arbeid. Det vil også være en stor fordel sikkerhetsmessig. En adresse sier ikke så mye. Vi rykket ut til Tiurvegen en gang, men det viste seg å være Tiurvegen i Heimdal. Med et unikt nummer unngår vi slike misforståelser, sier Hage.

Gårds- og bruksnummer er knyttet opp mot vegdatabasen slik at kartet umiddelbart viser vegen mot stedet. De som sitter på 110-sentralen kan lose brannmannskapet fram til riktig sted. Etter hvert vil man også i Oppdal begynne å bruke GPS og da blir det enda lettere å lose hjelpen til rett sted på kortest mulig tid.