Avviser politikere som ville endre ny gangvei langs Rv70