Opprustet for 22 millioner - nå må veien utbedres igjen