OPPDAL: Grønnerøe er for tiden tilbake i Katmandu med et filmteam, som skal arbeide fram en dokumentar om dramaet på verdens tak tidligere i år, og som de fleste fikk med seg.

I tillegg til dokumentarfilmen som sendes på NRK senere i høst har også Grønnerøe planer om bokutgivelse han forteller mer om når han kommer for å holde foredrag i Oppdal 1.september.

Temaer som tas opp er Everest i historisk perspektiv og hvorfor toppen har slik magisk tiltrekning, hvordan man forbereder seg på en slik utfordring, selve toppstøtet, og det at man plutselig manglet en mann, og hvordan man til syvende og sist overlevde.

For de som har fått med seg debatten i landets aviser, vil Grønnerøe også ta opp temaet omkring nordmenn som får problemer i utlandet og hvordan det offisielle Norge ivaretar vår interesse.

Grønnerøe har vært svært kritisk til norske myndigheters håndtering av situasjonen som oppstod da den norske fjellklatreren Jarle Traa fikk problemer under sin egen halsbrekkende ferd mot toppen uten oksygen.

Det har vært kritisert at Traa valgte å risikere både eget og andres sikkerhet da han valgte en allmenn rute der det ferdes mye folk da han valgte å forsere Mount Everest uten hjelpemidler.

Sterke stemmer har rast mot at bemidlede nordmenn utnytter både Nepals befolkning og andre for å nå et egoistisk mål om toppen.

Grønnerøe vil nok også komme nærmere inn på drivkreftene i dette.

– Fjellmiljøet i Oppdal sørget for at jeg kom til toppen, sier Stein Grønnerøe, noe han ønsker å utdype nærmere i sin innledning til kinoforestillingen 1. september.