Brua til Drivstua stasjon er stengt med umiddelbar virkning da den er vurdert til å være i for dårlig forfatning til fortsatt å kunne brukes.

– Det har vært restriksjoner og nedsatt akseltrykk for brua i lengre tid, forteller Øyvind Drivstuen til Opdalingen.

Drivstuen er en av tre husstander som blir berørt av brustengingen.

Han forteller at vegvesenet satte ned aksellasten til 2 tonn i 2015, men at den senere ble satt opp til 4,2 tonn

– Det var etter dialog med oss, slik at vi kunne passere brua med traktor og redskap, forteller Drivstuen.

Kom overraskende

– Men nå sist torsdag fikk vi beskjed om at brua ble stengt med umiddelbar virkning.

–Vi har jo vært klar over at brua er dårlig, men det at brua måtte stenges med umiddelbar virkning kom likevel overraskende på oss, sier Drivstuen.

–Jeg går ut ifra at vegvesenet har vært på befaring og funnet ut at brua er i så dårlig forfatning at det ikke lenger er forsvarlig å kjøre over den.

I brevet som Statens vegvesen sendte ut til beboere og grunneiere i forrige uke skriver de at det ikke lengre er forsvarlig å holde den åpen for biltrafikk.

Videre at brua i vinter vil bli brøytet manuelt for å opprettholde bruas funksjon som passasje for gående til bussholdeplass langs E6.

Midlertidig omkjøring

Drivstuen forteller at de helt er avhengig av brua, men at de har forståelse for at sikkerheten må ivaretas.

Som midlertidig løsning blir det omkjøring via privat veg med avkjøring fra E6 ved rasteplassen på Hesthåggån.

–Vegvesenet har rustet opp den private vegen, og vil sørge for vintervedlikeholdet, forteller Drivstuen.

–For oss betyr omkjøringen totalt tolv kilometer ekstra for en tur til sentrum, forteller han.

Han mener at det likevel vil gå greit, siden dette bare er en midlertidig løsning.

Planarbeid for ny bru

Seksjonsleder Arne Iversen i Statens vegvesen forteller til Opdalingen at det var etter en utvidet inspeksjon i høst at de tok avgjørelsen om å stenge umiddelbart.

–Vi oppdaget at forfallet hadde eskalert, og vurderte situasjonen så alvorlig at vi måtte stenge brua, forklarer Iversen.

–Det var jo litt drastisk, men vi har ordnet med omkjøring som en midlertidig løsning.

Iversen forteller at arbeidet med å planlegge ny bru allerede er i gang, og vegvesenet er i dialog med Bane NOR.

–Det blir enten å oppgradere eksisterende bru, eller å bygge en helt ny bru.

–Den avgjørelsen vil bli tatt når vi har kommet i gang med prosjekteringsarbeidet, avslutter Iversen, som lover at ny og kjørbar bru vil være på plass til våren.