Trolig er det ingen ting som har betydd så mye for norsk kulturliv som tilblivelsen av de kommunale musikk- og etter hvert mer komplette kulturskolene. Kulturskolen i Rennebu er ikke noe unntak i så måte. Det er rett og slett imponerende å se hvilken start den gir til unge talenter. Noen av de aller beste er for lengst blitt profesjonelle utøvere på sine felt, og flere vil uten tvil komme. Det hele handler om utvikling og om gleden ved det å skape kulturelle uttrykk.

Gis muligheter

Både bredden og nivået ser ut til å øke i kulturskolen. Dyktige lærere gir elevene muligheter til framgang. Blant klarinettaspirantene Maren Gunnes, Kristoffer Brekke, Eirik Rønning, Martin Smestu Holm og Gaute Smedplass Haugen som framførte «Stille nå», kan vi finne framtidas solister.

Særlig blant jentene ser det ut til å være populært med sang i Rennebu. Veronica Almskår, Ingrid Bruholt, Oda Tørset Holm, Ingunn Lånke Rise, Christina Stokke og Torill Dullum viste alle sitt talent som solister. Eneste gutt i sanggruppa, Knut Einar Sundset hadde sitt eget nummer med «Ring inn den glade juletid».

Et slag for bassen

Da Matias Ommedal skulle kompe et par nummer på el-bass, sa lærer Yngvar Brekke at de ønsket å slå et spesielt slag for dette instrumentet i kulturskolen. Under framføringen av «Latin beauty» og «The Lord came through», skjønte den fullsatte kirka poenget.

Både gitar, piano og fele var instrumenter som kom til sin rett under julekonserten på Innset. Felegruppa med Nora Skamfer, Ingrid Skjerve, Astrid Gunnes, Randi Johanne Hoset, Janne Øverland og Lars-Ole Næverdal Øversjøen spilte «Joy to the world».

Bandprosjekt

Audun Ommedal og Sven Marius Næverdal Øversjøen spilte hver sine nummer på gitar, og på piano fikk vi høre Randi Johanne Hoset, Kari Margrethe Gunnes, Lise Marie Hoset og Karen Bakk som solister på instrumentet.

Kulturskolen i Rennebu har arbeidet særskilt med et bandprosjekt som ble presentert i Innset kirke. Elevene som spilte «Pay me my monney down», var på fele, Lars-Ole Næverdal Øversjøen, på gitar, Svein Marius Næverdal Øversjøen, Audun Ommedal, og Mathias Ommedal, Ann-Sofi Sanden på slagverk og Veronica Almskår og Ingrid Bruholt som vokalister.

Bildefaggruppa som består av Mari Jerpstad, Kristine Lorentzen, Ingvild Reistad, Margrete Lorentzen, Nora Skamfer og Elise Sundset, hadde laget ei fin nisseutstilling som ble vist fram i kirka.