– Jeg kommer til å sende en kortfattet anke mandag. Anken kommer ikke til å omfatte samtlige medlemmer i grendalaget, men en mindre gruppe. Dette av praktiske årsaker for behandlingen i lagmannsretten, sier Sivertsvik.

Etter at dommen ble kjent, har Sivertsvik sendt ut et brev til de berørte hytteeierne og bedt om tilbakemelding. På grunn av ferieavviklingen har bare ti av disse svart hittil, men Sivetsvik oppfatter signalene så klare, at saken blir anket.

Sivertsvik sier videre at det nå også er klart at en del av hytteeierne ikke vil være med i denne saken lenger. De ønsker å ta tingrettens avgjørelse til etterretning. Sivertsvik regner med at det vil ta et par måneders tid før det er klart hvilke hytteeierne som skal være deltakere i den videre prosessen. På grunn av at en av medlemmene av Sletvold grendalag er lagdommer i Frostating, vil saken sannsynligvis gå i Hålogaland langmannsrett.

Da denne saken dreier seg om lovligheten av Oppdal kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2002 for fritidseiendommene på Sletvold. I tingretten fikk Oppdal kommune fullt medhold, og hytteierne tapte saken helt og fullt og må betale kommunens saksomkostninger.