John Egil Holden har vært ordfører i Oppdal siden 1993. Han begrunnet sin søknad om ettergodtgjøring med at siden han tok på som ordfører i –93, er driften hjemme på gården lagt opp for en person med avløserhjelp. Gården har vært drevet av kona Magni. Det vil ta tid noe tid å utvide driftsgrunnlaget slik at gården gir arbeid til to personer.

Oppdal kommune har til nå ikke hatt regler for ettergodtgjøring til folkevalgte. Etter en prinsippdebatt i formannskapet ble det gjort vedtak om at Oppdal ikke skal gi ettergodtgjøring til ordfører og folkevalgte.

I en kort kommentar til formannskapsvedtaket sier John Egil Holden at han hadde ventet en prinsippdebatt og at han sjølsagt tar vedtaket til etterretning.

Det er i dag mange kommuner som har innført ordningen med etterlønn til folkevalgte. Dette er ordninger som også praktiseres av Stortinget.