Stor glede da elevene fikk komme tilbake til skolen