Trafikken dirigeres på riksveg 3 etter utforkjøring