BERKÅK:Det var daglig leder Maj Britt Svorkdal på frivillighetssentralen som sa det på denne måten etter art hun hadde mottatt frivillighetssentralens andel av Kraftverken i Orklas jubileumsfond. I tillegg til Rennebu frivillighetssentral, fikk Rennebu kommune og Kvikne Nasjonalparksenter sine deler av fondet.

Hele jubileumsfondet på til sammen en halv million kroner, havnet dermed i øvre del av Orklavassdraget. Utdelingen foregikk i forbindelse med en jubileumslunsj i samfunnssalen på Berkåk fredag. Det var styreleder i KVO, Bjørn Hølås og energidirektør i TrønderEnergi, Leidulf Gagnat som foretok overrekkelsen av de kjærkomne gavene.

Rennebu frivillighetssentral ble tildelt en sjekk på 75 000 kroner. I søknaden var det vist til at frivillighetssentralen planlegger et Frivillighetens hus. Maj Britt Svorkdal Hess og Jan Inge Flå tok imot gaven på vegne av frivillighetssentralen.

– Det må understrekes at dette er en gave til all frivillighet i Rennebu, og ikke bare til frivillighetssentralen, presiserte Svorkdal Hess etter tildelingen.

Rennebu kommune fikk 200 000 kroner etter å ha søkt om tilskudd til arbeidet med det nye torget på Berkåk. Ordfører Bjørn Rogstad mottok sjekken og kvitterte for beløpet med å orientere den vel 140 personer store forsamlingen om prosjektet, hvordan torget skal bli og om framdriften.

Det siste og største beløpet på 225 000 kroner ble altså delt ut til Kvikne nasjonalparksenter som hadde søkt om tilskudd til ny Vollan bru. Det var styrelederen i nasjonalparksenteret, Per N. Hagen som mottok sjekken.