OPPDAL: Starten har vært god. Så godt som samtlige produsenter i Oppdal har skriftlig bekreftet at de vil ha et nytt slakteri som de kan levere til når dagens to slakterier stenger neste år.

– Her i Oppdal er det 99 prosent oppslutning om et nytt slakteri. Dette blir nå meddelt ordfører Ola Røtvei slik at han har noe konkret å forholde seg til når han og kommunen skal arbeide videre med saken. Snart går vi til nabokommunene for der å be om nødvendig støtte, sier Ivar Riise Hoel, leder av Oppdal sau og geit.

Men han er realist og innser at det er en lang vei å gå. Det hjelper lite med hundre prosent oppslutning blant lokale og regionale produsenter. I siste instans er det helt andre som avgjør spørsmålet.

– Vi må samarbeide med et stort og sterkt slakteri som kan stå for slakting og foredling. Men enda viktigere er markedstilgangen. Vi må ha sikre leveringsavtaler med en eller flere av de fire store dagligvarekjedene. Klarer vi ikke det, kan vi like godt først som sist glemme tanken om et eget slakteri. Det er mot disse vi må sette inn støtet, sier Ivar Riise Hoel.

Han vil gjerne si at produsentene i Oppdal ikke kun tenker på seg selv og dyrene sine når de nå arbeider for et nytt slakteri. De vil gjerne beholde arbeidsplassene i bygda.