Dette er en av de dyreste fritidsboligene i kommunen det siste året