Tallene kommer fram i Landbruksbarometeret 2023, som Agri Analyse har laget blant 1.123 norske bønder, skriver Klassekampen.

64 prosent sier også at de ikke planlegger å gjøre investeringer på over en halv millioner kroner. Her har de også blitt bedt om å grunngi svaret, og 60 prosent oppgir at lønnsomheten er for lav til at investeringen svarer seg.

44 prosent sier at framtida til næringen er for usikker. Andelen som beskriver lønnsomheten som ganske eller veldig dårlig, har steget hvert år siden 2017.

En medlemsundersøkelse fra Norges Bondelag viste tidligere i vår at 33 prosent av bøndene er usikre på om de klarer å betale regningene sine i år.