Sprik i sykefraværet i nabokommuner. En yrkesgruppe er spesielt utsatt