Ryddet opp etter sørpeskred i gardstunet: – Har vært utrivelig