«Uholdbart å basere et oppdatert rettsgrunnlag ensidig på samiske interesser

foto