Forbigått entreprenør klager, det forsinker storutbygging

foto