Eksperter ga råd om naturrestaurering: – Må stille strengere krav til hytteutbygging