Se Ap-toppen i valgutspørringen: Varsler omkamp om hyttefelt