– Har brukt tiden på saueleting, ikke klipping

foto