Denne fylkesveien har mer hull enn fast dekke. Nå skal det asfalteres

foto