Ber om hjelp fra publikum etter hærverk på investering til 150 mill.

foto