30 søkere til tre stillinger ved Midtbygda oppvekstsenter

foto