De har samlet inn 30 mill. på 50 år. Nå legges Lions ned.