65 skredhendelser på 20 år, men ingen akuttiltak på E6: – Få skades i skred på vei