Slår seg til ro med usikkerhet om sentrumsflom

foto