Høyre får gjennomslag: Vil frata kulturhuset to oppgaver