Blir bedt om å ta imot flere av Danylos landsmenn

foto