Mangler boliger til flyktninger - neste år blir utfordrende

foto