Asfaltlegging gir køer på denne E6-strekningen

foto