Regjeringen kommer til å gi alle som mottar bostøtte en ekstrautbetaling på 2.500 kroner per husstand i mars.

Husbanken tror mange ikke er klar over at de kan ha krav på bostøtte, og oppfordrer alle med lave inntekter til å sjekke om de kan få støtte.

Rekordhøye regninger

– 2.500 kroner i tillegg til den ordinære bostøtten, vil være et godt tilskudd til de blant oss med dårligst råd når de rekordhøye strømregningene skal betales i disse dager. Alle bør sjekke om de kan få støtte, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Bostøtte er en statlig støtteordning til dekning av boutgifter. Ordningen er forbeholdt de med de laveste inntektene.

For eksempel er den øvre inntektsgrensen for en enslig i Oslo 207.000 kroner. Tjener du mer enn dette, kan du ikke få bostøtte. Er det flere medlemmer i husstanden, er inntektsgrensen høyere. Jo mindre sentralt du bor, jo lavere er den.

Bostøttekalkulator

– Det enkleste du kan gjøre er å bruke Husbankens bostøttekalkulator, som ligger lett tilgjengelig på www.husbanken.no. Da får du kjapt en pekepinn på om du kan ha krav på bostøtte, sier Øistensen.

Søknad om bostøtte skal leveres til kommunen. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til bostøttekontoret i din kommune eller bydel, eller du kan laste det ned fra Husbankens nettsider.

Bostøttekontoret kan hjelpe deg å fylle ut søknaden hvis du trenger det. Søknadsfrist er den 14. hver måned. Innvilget bostøtte utbetales rundt den 10. i måneden etter at du har søkt.

Automatikk

De som søker innen fristen 14. februar og får innvilget bostøtte, vil automatisk få utbetalt ekstrabeløpet til strømutgifter omtrent samtidig som den ordinære støtten. Dersom du får avslag på søknaden om bostøtte for februar, har du heller ikke krav på ekstrastøtten til strømutgifter.

I desember fikk 123.000 husstander innvilget i gjennomsnitt 2.100 kroner i bostøtte. Gjennomsnittsinntekten blant mottakerne var på 134.000 kroner. De største mottakergruppene er eldre, barnefamilier og uføre. (ANB)