RENNEBU: En nå 45 år gammel mann er ilagt et forelegg på 8 000 kroner etter å drevet ulovlig jakt 17. september 2009.

Jakta skjedde like ved Storhøa like over klokka ni om morgenen. Der skjøt mannen på ei liggende simle uten å kontrollere at han hadde trygg bakgrunn. Det førte til at skuddet i tillegg traff ei simle rundt 50 meter bak. Også denne ble da felt.

Dette er ifølge politimesteren i Sør-Trøndelag brudd på viltlovens paragraf om at det ikke skal drives jakt på en slik måte at viltet blir utsatt for unødige lidelser.

Skuddende falt med helmantlet prosjektil, som ikke er ekspanderende. I Viltloven heter det at jakt skal drives med ammunisjon med ekspanderende prosjektil og med en minimumsvekt på ni gram.

Rennbyggen må møte i Sør-Trøndelag tingrett i neste uke.