I Rennebu har det siste uken vært flere døde elg.

Søndag ble en elg funnet ved Ilvang på en traktorvei. Det var Per Joar Ilvang som fant elgkua som trolig er rundt 2,5 år. Den ble undersøkt av mannskap fra fallviltgruppa uten at det er konstantert dødsårsak.

Her var det ingen ytre tegn til skader. Den var ennå varm da den ble funnet søndag morgen, så den hadde trolig død kort tid i forveien.

En elg ble funnet påkjørt av toget ved Ulsberg, men dette ble ikke varslet før en uke etter påkjørselen. Her mener fallviltgruppa at de skal varsles straks uansett. Stort snøfall gjorde at elgen ble borte.

Mildvær de siste dagene har gjort at den igjen kom fram i lyset.

Også lørdag for 1,5 uke siden ble elg påkjørt av toget. Denne gangen var det nord for undergangen ved Åsbrua. Her var det to halvannetåringer og en kukalv som døde momentant i sammenstøtet med toget.

Dyrene var såpass ødelagt at de måtte kasseres. Dermed er fire elg påkjørt den siste tiden av toget.

Ved store snøfall trekker viltet ned mot vei og jernbane. Derfor oppfordres bilister om å være ekstra påpasselig.