Kari Simonsen ved kulturkontoret forteller at det er 16 ruller som er sendt til Nasjonalbiblioteket.– Det blir veldig spennende å høre hva rullene innholder, sier hun.Fonografrullene fra Ångarden har vært oppbevart på Oppdal Bygdemusum siden tidlig på 50-tallet. Ut i fra opplysninger som følger rullene kan det være lokale opptak fra rundt 1920 på noen av rullene.Titler som «En sørgelig sang fra Klætt» og «En vise fra Sunndalen» er grunnen til at en tror at det kan være lokale opptak på noen av rullene. Fonografen og voksrullene tilhørte Ola Vasli (1863-1953) i Ångarden og ble gitt til museet tidlig på 50-tallet. Det er mulig at dette ble gitt i forbindelse med at det på denne tida ble foretatt innsamling av gjenstander til museet. Det er kjent at Ola Vasli sang viser, og kanskje får vi høre ham synge når lyden fra rullene blir kjent.