Kommunestyret har vedtatt å utvide eiendomsskatteordningen til å gjelde hele kommunen. Ordningen trer i kraft fra nyttår. Alle eiendommer som blir omfattet av utvidelsen skal takseres før 1. juni neste år. KJELL IVAR KNUTSENOPPDAL: Utvidelsen omfatter om lag 3000 eiendommer utenfor sentrumsområdet. De om lag 2000 eiendommene innenfor det som er definert som sentrum ble taksert i 2002. Kommunestyret har bestemt at takstene skal ligge på samme nivå som 2002-takseringen. I følge loven skal takstene gjenspeile markedsverdien på eiendommene. Men loven stiller også krav om likebehandling. Ettersom det gamle skatteområdet i sentrum ikke skal omtakseres, er takstnemnda pliktig til å følge takstnivået som ble brukt under 2002-takseringen i sentrum. Normene som ble brukt den gang lå betydelig under markedsverdi, og med prisutviklingen som har skjedd de siste årene vil takstene ligge mye under eiendommenes virkelige verdi.

Les mer i papirutgaven torsdag.