Det ble resulatet av tirsdagens styremøte.

Kun en sak var tatt opp, og det var «revidert opplegg for åpningsarrangement» pga utsettelse i byggeprosjektet.

Konklusjon fra styremøtet er at styret ønsker delåpning av kulturhuset i forbindelse med helga i uke 11, mens badeanlegget åpnes snarest mulig etter 25. mars som en del av åpningsarrangementet. Arbeidsgruppa fikk fullmakt til å arbeide videre med detaljene i åpningsarrangementet.

Det betyr at kulturhusforetaket satser på full drift av kulturhuset, inkl badeanlegget, i påska 2007!

Arbeidsgruppa for åpningsarrangementet har møte fredag 3. nov.

– Det er klart at det må gjøres en del tilpasninger av tidligere planer for åpningen av huset til nytt tidspunkt, men samtidig vil mange av de opprinnelige elementene fortsatt være med: Vi vil vise bredden av tilbud og muligheter i huset, og vise at huset skal være et sted for ALLE, skriver kulturhusleder Bjørn Andreassen i en pressemelding.