Bård Jystad i Jaktutvalget i Opdal Jæger- og Fiskarlag kan fortelle at det er avslørt ulovlig jakt i Grytdalen der to jegere med lokal tilknytning jaktet på ulovlig terreng. Konsekvensen for dem blir at de i fremtiden ikke får tilgang på jakt i det aktuelle området. Et annet tilfelle av ulovlig jakt skjedde ved Ryphusan i Vinstradalen og Bekkelegeret. Det ble jegere observert med løs hund og det ble hørt flere skudd. Ingen hadde tilgang til lovlig jakt i disse områdene denne dagen. Men synderne ble dessverre ikke tatt, men er tilskrevet og bedt om å forklare seg. Bård Jystad sier at han aldri tidligere har sett mindre rype i terrenget som leies av Opdal Jæger- og Fiskarlag. Laget har derfor stanset alt kortsalg resten av sesongen.