På sitt nettsted orklaguiden.no bruker Karl Olav Mærk sterke ord om de av fiskerne som ikke bryr seg om at det er kvoterestriksjoner på fiske i Orkla. FREDRIK KOSBERGLØKK

Orkla: Mærk driver utleie av laksefiske og overnatting i Orkla i Rennebu. Sammen med andre aktører i bransjen har han sett seg mektig lei på at det finnes fiskere som åpenbart ikke bryr seg om at det ikke er lov å ta på land mer enn to lakser eller to sjøørreter per døgn.

«Lavpannet»

Karl Olav Mærk innrømmer at det er sterke ord han bruker i den ytringen han har lagt ut på Internet. Her er et utdrag av refsen han retter mot «enkelte lavpannede individer»:

« Det ser ut til at for disse fiskerne er det fortsatt kun en ting som gjelder; biter fisken så må den hales på land og denges i hode i så store antall som mulig, slik at disse såkalte sportsfiskerne (fortjener de å bli kalt sportsfiskere?) i ettertid kan gå rundt til venner (har slike fiskere venner?) og bekjente og skryte av hvor inni hampen gode de er til å fiske laks i hauger og lass. »

Les mer i papirutgaven torsdag .