Til stede på stiftelsesmøtet var foruten de 29 ordensbrødrene som utgjør Loge 141 Fjellkjeden, også lederen for Odd Fellow i Norge, Storsire Harald Thoen og Distriktsstorsire i Trøndelag Knut Rotås. Leder for logen i Oppdal er Johan Fredrik Dahle som har vært medlem av brorskapet i mer enn 40 år. Samtlige 29 av medlemmene i Loge 141 Fjellkjeden har vært medlemmer av Odd Fellow Loger enten i Trondheim eller på Sunndalsøra.

Storsire Harald Thoen forteller at det lenge har vært et ønske fra sentralt hold at det skulle bli en Odd Fellow Loge i Oppdal. Med logene i Trondheim og på Sunndalsøra som moderloger ble altså den 141. Odd Fellow Logen i Norge stiftet. Fra samme dag kan logen i Oppdal ta opp sine egne medlemmer.

Den lokale Odd Fellow-lederen Johan Fredrik Dahle opplyser at han har syslet med ideen om å opprette en Loge i Oppdal siden han flyttet til bygda i 1990. - Som nyinnflyttet måte jeg først bruke tid på å bli kjent med folk. Jeg meldte meg inn i Oppdal Mannskor, Oppdal Teaterlag og Oppdal Kunstlag. Da jeg ble ansatt som kultursjef i 1993 nyttet jeg enhver anledning til å bli kjent med folk og informere om Odd Fellow der det falt naturlig, opplyser Dahle. Etter hvert ble kulturpersoner og -institusjoner fra Oppdal invitert til å møte Odd Fellow Ordenen der de ved forskjellige anledninger bidro med sine innslag. Etter hvert ble flere oppdalinger tatt opp i broderskapet, enten i Loge Driva på Sunndalsøra eller Loge Olav Trygvason i Trondheim, og på den meget spesielle datoen 02.02.2002 ble altså logen i Oppdal offisielt stiftet. Det er absolutt en stor begivenhet i Odd Fellow Ordenen når det etableres en ny loge i Norge, sier Dahle.

En Odd Fellow loge kan bare ha mannlige medlemmer. Den har imidlertid sitt sidestykke for kvinner i Rebeccalogen. Oppdal fikk for øvrig sin Rebeccaloge for noen måneder siden. - De to logene er absolutt sidestilt og likeverdig, sier Storsire Harald Thoen. Også han har merket seg de senere tiders kritikk mot denne typen brorskap som mange mener kan gi kameraderi, uheldige bindinger og hemmelige forpliktelser mellom innflytelsesrike personer i samfunnslivet. Thoen avviser imidlertid at det skjer i virkeligheten. - Vårt motto er Vennskap, kjærlighet og sannhet, og ikke noe av det som foregår i Odd Fellow kan være i strid med norsk lov, sier han.

I følge Odd Fellows egen Internettside har Odd Fellow Ordenen et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer, og oppdelt i grader. Ritualene er ikke tilgjengelig for utenforstående. Årsaken til det angis å være at de må oppleves for å forståes. For å bli medlem i en loge må man ha en fadder og to personer man kjenner godt, som referanser. Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen. Man må ha fylt 21 år og ha et godt omdømme, og vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. Odd Fellow Ordenen er imidlertid uavhengig av noen enkelt religion. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn.

Alle Odd Fellow loger og Rebekkaloger har bestemmelser om sosialt utadrettet arbeid, som skal drives på lokal basis. Midlene til dette skaffes til veie ved en andel av kontingenten fra hvert medlem, frivillige gaver, spesielle utlodninger og lignende. Med jevne mellomrom arrangeres såkalte landssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. Gjennom årenes løp har det vært skaffet tilveie betydelige beløp, som kommer forskjellige humanitære formål til gode. Av senere landssaker kan som eksempel nevnes finansiering og levering av redningskrysserne Odd Fellow og Odd Fellow II samt senere oppgradering av disse. Videre nevnes opprettelsen av to viktige medisinske fonds. I tillegg kan det nevnes at Storlogens Humanitære Fond deler ut gaver til landsdekkende humanitære tiltak.