I disse dager er representanter fra det nye vaktselskapet Alltid24 på Oppdal for å oppsøke kunder og inngå kontrakter etter at de tok over konkursboet etter Vaktformidling.no. De gjennomfører samtidig en del jobbintervjuer med potensielle lokale vektere til den nye avdelingen på Oppdal.

- Vi har jo fått spørsmål om vi rykker ut fra Østfold eller Oslo når alarmen går, men det er jo ikke slik det fungerer, forteller en lett lattermild styreleder Ted G. Lauritzen til Opdalingen.

- Vi er i ferd med å etablere et lokalt selskap som skal ta vare på kundene i nærmiljøet, forklarer Lauritzen. Allerede nå er det ansatt lokale vektere som ivaretar de kundene som allerede har inngått avtale med Alltid 24, deriblant Oppdal kommune.

- Det er nok noen som er avventende og lurer på hva de skal gjøre, nå har de jo to selskaper å velge mellom, men fram til konkurrenten faktisk får tillatelse fra politiet er det bare vi som lovlig kan gi tilbud og inngå avtaler om vakttjenester, forteller Lauritzen.

- Jeg oppfordrer de som er i tvil om å undersøke hva som er gangbar standard på sikkerhetsrutiner og alarmsystemer ellers i landet. Det er ingenting i veien for at bygdefolk, næringsliv og hytteturister i Oppdal skal forvente samme moderne og tekniske oppdaterte tjenester i Oppdal som eller i landet.

Lauritzen er kritisk til vaktselskap som leverer tjenester basert på varsling til en mobiltelefon eller to, uten at det backes opp av en døgndreven alarmsentral som gjøre vurdering om det er snakk om brann, ran eller innbrudd.

- Det blir litt sånn Olsenbanden-opplegg, og selv om det meste er timet og tilrettelagt så er det mye som kan gå galt underveis. Her er sikkerheten til kunden og vekteren det som teller aller mest, ifølge Lauritzen.

Alltid24 har med seg representanter som også jobber med etterforskertjenester opp mot svinnkontroll og underslag. Selskapet ønsker å levere tekniske løsninger som går ut over det Alarmformidling.no leverte.

- Vi har jo sett på hva som foregikk i det gamle selskapet og egentlig var det grunnlag for en solid drift slik vi ser det, men slikt avhenger også av selve driften, mener Lauritzen.

Han understreker at Alltid24 ikke er kommet til Oppdal for å ødelegge for andre, men han understreker at selskapet jobber profesjonelt og er villig til å gå "all in" for å gi kundene en best mulig service. Han ser ikke bort i fra at man på sikt kan komme i en konstruktiv dialog med Snøhetta Sikkerhet.

- Det skal sies at prisnivået her på Oppdal ligger godt under bransjemalen ellers i landet, men så vil jeg også påstå at man får det man betaler for. Ikke for det, med moderne teknologi og god organisering så har vi nå tenkt å vise at vi både er tilliten verdig og klare for en profesjonell konkurranse, avslutter Lauritzen.