- Det er viktig at 22. juli kommer inn i læreplanen i skolen