Her blir det asfalt på den nye gang- og sykkelveien!

foto